Học harmonica

Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ

  • Tìm hiểu sơ đồ nốt kèn Harmonica Diatonic 10 lỗ

Tìm hiểu sơ đồ nốt kèn Harmonica Diatonic 10 lỗ

Thông tin tóm tắt

Khi muốn học thổi kèn harmonica chúng ta cần tìm hiều kỹ sơ đồ nốt nhằm giúp các bạn hiểu cấu tạo note của kèn và chơi nâng cao các bài harmonica.

  • Thông tin chi tiết

Khi muốn học thổi kèn harmonica chúng ta cần tìm hiều kỹ sơ đồ nốt  nhằm giúp các bạn hiểu cấu tạo note của kèn và chơi nâng cao các bài harmonica.

Ký hiệu các tone (đọc là tông):

- Do: Doh ,- Kí hiệu C - Tông Đô

- Rê: Ray - D - Tông Rê

- Mi: Me - E - Tông Mi

- Fa: Fah - F - Tông Pha

- Son: Sol - G - Tông Son

- La: Lah - A - Tông La

- Si: Xi - B - Tông Si

Mỗi kèn diatonic  đều có thêm 1 note tương ứng với kèn đó  và note thổi đầu tiên và note thổi cuối cùng là note của tone kèn .

Ví dụ:

- Kèn tone C có thêm 1 note C

- Kèn tone G có thêm 1 note G ...

Một số kí hiệu :

         - # : thăng âm lên

         - b- bend : giáng âm.

Thứ tự các nốt:

Thứ tự nốt nhạc từ thấp lên cao : Đô - Rê - Mi - Fa - Sol - La - Si- Đô (lập lại )

Giữa các nốt có một cao độ nửa cung gọi là thăng hoặc giáng. Riêng giữa 2 nột Mi - Fa và Si - Đô là không có.

Ví dụ:

- Giữa Đô - Rê gọi là Đô thăng hoặc Rê giáng.

- Giữa Rê - Mi  gọi là Rê thăng hoặc Mi giáng...

- Giữa Mi - Fa , Si- Đô : Mi thăng chính là Fa, Si thăng chính là Đô , La thăng = Si giáng

Hình ảnh: Sơ đồ note tham khảo chi tiết cho diatonic chuẩn 10 lỗ:

Tìm hiểu sơ đồ nốt kèn Harmonica Diatonic 10 lỗ

Nhằm giúp các bạn so sánh cấu tạo note và chơi nâng cao các bài harmonica.

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ 

NHẬN DẠY HỌC KÈN HARMONICA TẠI NHÀ 

HOTLINE: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

 Email: giasutainangtre.vn@gmail.com, info@giasutainangtre.vn

WEBSITE: http://dayhocguitar.net/

  • Thông tin cùng loại