Học harmonica

Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ

  • Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica

Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica

Thông tin tóm tắt

Nếu bạn chưa đọc bài viết "Cấu tạo và nguyên lý thổi tremolo harmonica 24 lỗ" thì nên tham khảo bài viết này trước khi tiếp tục với Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica. Bởi vì sau khi nắm vững nguyên lý thổi bạn mới có thể thổi kèn dc.

  • Thông tin chi tiết

Nếu bạn chưa đọc bài viết "Cấu tạo và nguyên lý thổi tremolo harmonica 24 lỗ" thì nên tham khảo bài viết này trước khi tiếp tục với Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica. Bởi vì sau khi nắm vững nguyên lý thổi bạn mới có thể thổi kèn dc.

Chúng ta có 2 cách thổi kèn harmonica: thổi đơn âm (còn gọi single note hoặc là thổi 1 hàng lỗ) và thổi kép (tức là thổi hai hàng lỗ)

1. Thổi đơn âm

Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica

- Phần tô đen do bị môi che

- Phân có các đường sọc nghiêng biểu thị các ô vuông được thổi

Mục đích là thổi duy nhất một hàng lỗ cho nên ta phải chặn một hàng còn lại, có 3 cách chặn: chặn bằng lưỡi (hàng dưới), chặn môi hàng trên và môi hàng dưới

2. Thổi kép

Gồm có thổi kép 8 lỗ và thổi kép 16 lỗ

* Cách 1

Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica

- Phần có hai đường sọc chéo Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica biểu thị vị trí lưỡi chận

- Phần có đường sọc nghiêng Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica cho ta biết vị trí nhận hơi

Hãy mở miệng vừa phải ngậm cùng lúc tám ô vuông gần nhau trên cây kèn harmonica. Lấy đầu lưỡi chận bên trái để thổi bên phải và ngược lại.

=> Cách này có nhược điểm là tốn nhiều hơi, nhưng âm thanh thu được rất dày nên tín diễn cảm cao.

* Cách 2

Hướng dẫn cách thổi kèn harmonica

Hãy mở miệng lớn ngậm cùng lúc tám khoảng chia đôi (16 ô vuông nhỏ) để thổi bè và hợp âm. Nghĩa là khi thổi từ hai đến ba âm thanh phát ra cùng một lúc, các âm thanh phụ làm nhiệm vụ đệm cho các âm thanh của giai điệu chính

Lời khuyên: Bạn mới tập nên thổi đơn âm, vì sao? Vì bạn sẽ tiết kiệm dc hơi thở và cách thổi này giúp bạn thổi rõ ràng từng lỗ, từng note

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ 

NHẬN DẠY HỌC KÈN HARMONICA TẠI NHÀ 

HOTLINE: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

 Email: giasutainangtre.vn@gmail.com, info@giasutainangtre.vn

WEBSITE: http://dayhocguitar.net/

  • Thông tin cùng loại